Vandaag verjaren:
22/06/1972: Yves Buelinckx
22/06/1973: Tjörven De Brul