Sinds Club in 1975 naar het Olympia-complex was verhuisd, waren er al enkele face-lifts doorgevoerd. In 1987 werden in de Westtribune het logegebouw en de business-seats ingeplant, wat het verdwijnen van 1000 zitplaatsen met zich bracht.
In 1993 werd onder druk van de UEFA overgegaan tot de vervanging van bijna alle staanplaatsen door zitjes, waardoor de capaciteit terugviel tot iets meer dan 18.000 plaatsen.

Maar een heuse transformatie kwam er op het einde van de jaren 90.

In mei 1995 kregen België en Nederland de organisatie toegewezen voor het Europees Kampioenschap voetbal in 2000. Brugge werd één van de gaststeden en om aan de minimumeisen te voldoen moet het stadion uitgebreid worden tot 30000 zitplaatsen. Om van subsidies te kunnen genieten moest het stadion een andere, meer “Vlaamse” naam krijgen. Er werd gegoocheld met Noordzeestadion en Flandriastadion, maar op voorstel van burgemeester Patrick Moenaert werd Olympia in 1998 herdoopt tot Jan Breydelstadion, naar de Brugse volksheld uit de veertiende eeuw.

IMG_1776
In 1997/1998 werd de capaciteit door de uitbreiding van het aantal persstoelen, het afsluiten van de laatste staanplaatsen in de hoeken, en de aanvang van de werken voor Euro 2000 verder gereduceerd tot 15.021.

Tussen 1998 en 1999 werd dan eindelijk begonnen met de eigenlijke uitbreiding van het stadion. De daken werden verwijderd van de tribunes achter de doelen. Deze tribunes en de hoeken tussen deze tribunes en de oosttribune werden opgetrokken tot een dertigtal rijen en een tweede en derde bouwlaag.

De staanplaatsen in de hoeken werden omgevormd tot zitplaatsen. In de noordtribune werden blauwe en witte zitjes geplaatst, door middel van witte zitjes werd naar Engels model de naam van het stadion in het blauwe middengedeelte van de tribune geschreven. Dit was en is nog steeds een unicum in België (andere clubs hebben wel hun naam met zitjes in de tribune geplaatst, maar dit was in het Brugse stadion logischerwijs niet mogelijk). De zuidtribune kreeg zitjes in afwisselend witte en groene stroken. Aan de daken van deze nieuwe tribunes werden nieuwe scoreborden opgehangen.

De klassieke dranghekkens werden verwijderd en vervangen door een Brugse uitvinding, een trommelsysteem met kettingen dat ronddraait als iemand er tracht over te raken. Het veld werd verkleind tot 105 op 68 meter, voor het EK dienden alle velden gelijke afmetingen te hebben. Een nieuwe geluidsinstallatie (80.000 watt) en nieuwe lichtmasten (op de daken, 1.600 lux) werden geplaatst.

De west- en oosttribune werden enigzins opgefrist. De spelerstunnel werd vernieuwd en voorzien van een naar het veld toe uitschuifbaar gedeelte. In de hoek van de oost- en de zuidtribune werd een cabine gebouwd voor de politiediensten. Tenslotte werd ook de onmiddellijke omgeving van het stadion aangepakt: de Olympialaan en de circulatiezones rond het stadion werden heraangelegd.

(bron: http://www.belstadions.net)