img_4646

FCB heeft altijd al een fanatieke supportersschare gehad. We hebben hier al eerder over geschreven. Van in de beginjaren volgt een massa blauw-zwarten de wedstrijden. En de eerste Belgische supporterskring is deze van Louis Van Belle in 1913. Tussen 1920 en WO2 kent Club weinig sportieve successen, maar de ploeg blijft immens populair. “Het Verbond van supporters van Royal FC Brugeois” is de eerste organisatie die verschillende supportersclubs verbindt. En dan komt de tweede wereldoorlog. Op een paar uitzonderingen na zijn alle oude supportersverenigingen weggevaagd. Bij Charles Cambier en bij “West-Brugge” waren nog enkele oude getrouwen als vriendenkring bij elkaar gebleven. Doch van het organiseren van verplaatsingen of van grote evenementen, zoals een bal, was er geen sprake meer.

bestuur-bz

Vooral Julien Smessaert en André Piccu waren er van overtuigd dat Club behoefte had aan een machtige supportersvereniging. Op 1 oktober 1945 werd daarom Blauw-Zwart gesticht, bij Louis Versyp in de Smedenstraat in Brugge. Een jaar na de oprichting (op 1 september 1946) kwam het sportblad “Blauw-Zwart” uit.

img_4673

Blauw-Zwart kwam uit in krantenformaat. De krant werd natuurlijk op blauw papier gedrukt. Hoe kan het anders :-)

Blauw-Zwart stelde zich volgende doelstellingen:

  • door het groeperen van de Club-sympathisanten aan goedkopere voorwaarden verplaatsingen kunnen maken. Aan verplaatsingen trachtte men toen bovendien een toeristisch programma te koppelen. Iets wat nu Clubfans nog doen bij Europese verplaatsingen.
  • door het inrichten van bijeenkomsten (toneel, variété, vergaderingen, …) een familie- en solidariteitsgevoel te kweken.
  • door mee te gaan op verplaatsingen het moraal van de spelers hoog te houden
  • door de spelers en Club te verdedigen in het Blauw-Zwart blad, tegen de eventuele onrechtvaardige aanvallen in de dagbladen
  • door het toekennen van extra aanmoedigingspremies voor de spelers (vooral kort na WO2 had Club weinig geld in kas en sprongen de supporters zelf bij)
  • door gekwetste spelers financieel te steunen (vooral kort na WO2)
  • helpen bij de jeugdwerking (door jongeren aan te trekken, het inrichten van schooltoernooien, tussenkomen in de schoolkosten van jonge spelertjes)

Blauw-Zwart zelf had geen specifiek lokaal, maar fungeerde als overkoepelend orgaan voor de vele supporterskringen. In het eerste jaar kende Blauw-Zwart meteen al 410 leden en sloten 14 lokalen zich aan. Er werd dus in elke hoek van Brugge vergaderd en elk café probeerde van zo’n vergadering iets speciaals te maken. En vooral na de vergadering werden grappen en grollen uitgehaald. Zadels werden van de fietsen gehaald, potten en pannen werden vast gemaakt aan de fietsen. Een keer vond iemand een briefje terug met de naam van het café waar hij zijn wiel kon terug vinden.

De eerste verplaatsingen gebeurden met de “autocamion”. In een vrachtwagen van blikslagerij De Clerck werden houten banken gezet, zodat de supporters vervoerd konden worden. De vierde verplaatsing van Blauw-Zwart, naar AS Oostende, kon een eigen FCB-trein ingelegd worden, zodat “het terrein van AS Oostende het onze was geworden”.

bz2

Telkens zorgde Blauw-Zwart voor een stevige reductie van de prijzen voor de meereizende fans.

Lid worden van Blauw-Zwart koste 100 frank. Maar wie meereisde kon via Blauw-Zwart tot 370 frank reductie krijgen. Om extra fondsen te verwerven organiseerde Blauw-Zwart dansavonden, voetbalwedstrijden en zelfs een operette.

Het eerste jaar van Blauw-Zwart speelde Club meteen kampioen in de tweede klasse. Toch had de titel aan een zijden draadje gehangen. Op het einde van het seizoen zetten de tegenstrevers van Club een tandje bij, gedreven door aanmoedigingspremies van concurrent Ukkel. Zodoende trok, op de voorlaatste speeldag, een delegatie Clubfans naar Ronse waar Ukkel speelde, om de lokale spelers “vol te blazen met technische raadgevingen”. Een Bruggeling ging zelfs pal naast de doelpaal van de keeper van Ronse staan, om van daar zijn bevelen te geven. Hij kon tot de 90e minuut ongestoord dit blijven doen. Ronse won met 1-0 en meteen werd deze uitslag naar Brugge doorgebeld.

Blauw-Zwart zorgde niet alleen voor de organisatie van verplaatsingen voor Clubfans en voor een uitstekend magazine. Er werden ontelbare bals, fancy-fairs, sportavonden, tombola’s, caféspelen-avonden en zelfs operette’s georganiseerd. Maar Blauw-Zwart steunde ook Club waar het kon. Er was een fonds om gekwetste spelers financieel te steunen. Er werden schoenen aangekocht voor de Clubjeugd. In 1947-1948 werden de uitrustingen van het eerste elftal gekocht door Blauw-Zwart. Zelfs de eerste “micro-installatie” in het stadion werd door de fans betaald.

De kosten en opbrengsten van de eerste avondlichtwedstrijd tegen de befaamde Nationale Ploeg der Belgische Spoorwegen (17 maart 1948) werd fifty-fifty door Club en Blauw-Zwart gedeeld.

bz4

In 1951 besliste de KBVB om de speeldata van de wedstrijden pas laat bekend te maken. Dit omdat twee pronostiekfirma’s geen procentje aan de Bond meer wilden afstaan. Pas donderdag werd de kalender gefinaliseerd, zodat het organiseren van verplaatsingen praktisch niet meer te doen was. Vijf jaar zou dit aanhouden.

De bestuursleden van Blauw-Zwart kweten zich zo goed van hun taak dat ze een functie kregen in het bestuur van Club. Wat voor Blauw-Zwart een extra probleem werd om op te lossen.

Gelukkig werd in 1956 de kalender weer vrij gegeven, en konden terug verplaatsingen georganiseerd worden. Na vijf moeilijke jaren werden nieuwe enthousiaste bestuursleden gevonden en bloeide Blauw-Zwart terug open.

Er werd nu ook vergaderd in een vast lokaal. Het rondreizen van de ene kant van de andere kant was “wreed geestig”, maar het vergaderen durfde nog al eens op het tweede plan te komen. Er werd eerst gekozen voor de “Singe d’Or” (op het Zand), later werd dit “De Gouden Ster” en “Schild en Vriend”.

Blauw-Zwart bracht in die jaren tal van ideeën aan aan het Clubbestuur. En zorgde zo dat het bestuur van Club moderniseerde. Op die manier werden stilaan Anderlecht en Standard, die eerder dan welke andere ploeg zich hadden gemoderniseerd, commercieel en structureel bijgebeend.

cover van het jubileumnummer van Blauw-Zwart

cover van het jubileumnummer van Blauw-Zwart

In 1966 verscheen een speciaal 20-jaar Blauw-Zwart jubileumnummer van het magazine. Blauw-Zwart was in 1945 opgericht, maar het magazine zelf was pas in 1946 voor het eerst verschenen. Op 15 april 1967 werd een groot feest gegeven in de Stadshallen van Brugge.

martindesoete-toegangskaart-galabal-blauw-zwart-1967