In 1926 voerde de Belgische Voetbalbond de stamnummers in. Alle clubs die in 1926 nog bestonden, kregen een nummer toegewezen. Clubs die niet meer bestonden werden niet opgenomen. FC Brugeois kreeg het nummer 3 toegewezen. Er is geen enkele andere voetbalfederatie die het systeem van de stamnummer gebruikt.

In de ‘Kroniek van het Belgische voetbal’ (1926-1927) vinden we het volgende:

“In La Vie Sportive van 26-12-1926 werd een lijst van alle aangesloten clubs vermeld met hun pas toegewezen stamnummer. Een idee van toenmalig Bondssecretaris Fred Verdyck, om het administratieve werk te vergemakkelijken. Het toekennen van die stamnummers zal vast geen sinecure geweest zijn, vermits er rekening diende gehouden met de ancienniteit van iedere vereniging.”

lijst-stamnummers

Op die lijsten werden/worden alle ploegen van België bijgehouden: dus niet alleen clubs in de gewone herencompetitie, maar ook vrouwenvoetbalclubs, bedrijfsverenigingen, de ‘ententes’.

Zo is stamnummer 194 voorbehouden aan de Entente Brugeoise (de groepering van Cercle en Club).