In eerdere artikels besteedden we aandacht aan de beginperiode van Club.  Dat het voetbal er toen anders uitzag dan nu werd zo heel duidelijk. Alles was een stuk amateuristischer. Toch ontdekten we echter een aantal opmerkelijke figuren, die kleur hebben gegeven aan onze Club. We zetten er hier een paar in de schijnwerpers.

FC Brugeois 1895-1896 Boven: Charles Lescrauwaet ( ?), Achilles Grand Dalton, Jean Schaeverbeke Midden: William Greenhill, Jules Lescrauwaet, Edouard Lescrauwaet, Bontick Onder: Charles Pottier, Alfred De Cock, Jules Balliu, Gaston Decraecke, Gilbert

FC Brugeois 1895-1896
Boven: Charles Lescrauwaet ( ?), Achilles Grand Dalton, Jean Schaeverbeke
Midden: William Greenhill, Jules Lescrauwaet, Edouard Lescrauwaet, Bontick
Onder: Charles Pottier, Alfred De Cock, Jules Balliu, Gaston Decraecke, Gilbert

 

Achilles Grand Dalton

agdEén van de belangrijkste figuren uit het Club bestuur uit de absolute beginjaren van Club Brugge is Achilles Grant Dalton. Hij was één van de leden van de beroemde Engelse kolonie in Brugge. Naast Engels sprak hij voornamelijk Frans, de taal van een groot deel van de burgerij maar ook Nederlands.

Zijn beroep was handelsbediende. In zijn jeugd was hij roeier en ook voetballer geweest. Hij was zowel bij de stichting van Brugsche FC als FC Brugeois aanwezig en was niet minder dan 27 jaar lid van het bestuur. Hij was steeds een zeer actief lid en hield tijdens een aantal crisisperiodes Club boven water. Hij bekleedde een tijdlang de functie van ondervoorzitter. Het is waarschijnlijk dat hij niet de middelen en het maatschappelijke aanzien had om het tot voorzitter te schoppen.

Door zijn afkomst was hij verantwoordelijk voor het leggen van contacten met ploegen in Engeland, die met Pasen of met Kerst naar Brugge kwamen om FCB te bekampen in hun jaarlijkse Kerst – en Paastoernooien. Naar alle waarschijnlijkheid was hij ook verantwoordelijk voor de aankoop van sportmateriaal uit Engeland. Voetballen en truitjes werden bijna altijd gekocht bij Frank Sugg in Liverpool.

Hoewel Grant-Dalton liberaal gezind was, zo was hij lid van het liberale Willemsfonds, was hij één van de mensen in het bestuur die altijd waakte over de neutraliteit van Club Brugge. Hij had namelijk gezien hoe in 1894 taalkundige strubbelingen hadden geleid tot de afscheuring van FC Brugeois en hield een te snelle vervlaamsing van Club tegen.

 

 

William Greenhill

wgWilliam Greenhill was waarschijnlijk een oud-leerling van het Engelse Worthams college of van het Atheneum in Brugge. Hij is één van de oprichters van de “Brugsche Football Club” op 13 november 1891. En hij stond ook mee aan de wieg van het afgescheurde FC Brugeois in 1894. Greenhill was daar ook de eerste materiaalmeester.

William Greenhill was van Engelse afkomst en dus de eerste buitenlander bij Club.

Vermoedelijk bleef hij voor FCB spelen tot in 1903.

 

 

De vier gebroeders Lescrauwet

Boven: Charles en Jules Onder: Edouard en Auguste

Boven: Charles en Jules
Onder: Edouard en Auguste

De vier broers waren er ook al bij toen Brugsche FC in 1890 en opnieuw in 1891 opgericht werd.

Ze waren ook actief in de Brugse roeiclub, Sport Nautique de Bruges, waar een deel van de leden van het in 1894 opgerichte FC Brugeois liggen.

Edouard Lescrauwaet was een van de eerste voorzitters van FC Brugeois. Door zijn begeesterend leiderschap zou FCB een vruchtbare beginperiode kennen.

De Lescrauwaets waren naast voetballers en roeiers, ook nog wielrenners.

Ze stonden in die tijd aan de top in de roeisport. Edouard Lescrauwaet haalde Europese titels in de skiff. En met zijn broer Auguste werd hij Europees kampioen “twee met stuurman”.

 

Charles Atkinson Grimshaw

Grimshawcag speelde voor het eerst in België in 1895 bij FC Brugeois. Het seizoen 1896-1897 speelde hij dan weer bij Athletic and Running Club de Bruxelles. Of Atkinson in 1896 verhuisde naar Brussel omwille van zijn vader en zijn werk, of omwille dat hij in Brussel nog beter zijn vele sportdisciplines kon uitoefenen is niet geweten. Hij was zeker een uitstekend atleet en was in 1900 nationaal kampioen op de 110m horden, hoogspringen en verspringen

Over ‘het kopen van spelers’ was toen nog geen sprake, maar dit zou wel de eerste transfer van FCB kunnen genoemd worden.

Kort daarna keerde hij naar Brugge terug. Zo duikt hij op op de affiche van de “Challenge International du Nord”. Hij verhuist daarna naar Racing CB uit Brussel.

In 1901 trekt hij met zijn leger-regiment naar de Transvaal.

In het seizoen 1904-1905 keert hij terug naar België en keert hij ook terug naar zijn eerste voetballiefde FC Brugeois.
Grimshaw was 28 jaar toen hij zijn laatste wedstrijd speelde voor FCB.

cag2