Na een eerste mislukte poging in 1890, werd de Brugsche FC opnieuw opgericht. Op 13 november 1891 slaan onder andere Gaston Decraecke, de gebroeders Delescluze, William Greenhill en de vier broers Lescrauwaet de handen in elkaar. Over de locatie van de oprichting heerst nog onduidelijkheid, maar algemeen wordt het café “Ville de Cologne” op het huidige Zand (toen stationsplein) aangeduid als de plaats waar alles begon.

De verslagen van het bestuur (allen in het Frans) startten meteen op de 13de november 1891. Het is deze datum die later als officiële oprichtingsdatum van Club Brugge zal worden aangenomen.

Pas een jaar later, op 13 november 1892, wordt een officieel bestuur geïnstalleerd. In die beginperiode was het bestuur eigenlijk samengesteld uit de spelersgroep. En de kapitein kreeg dan vaak de titel van voorzitter. De kernspreuk van Brugsche FC werd “mens sana in corpora sano”, een gezonde geest in een gezond lichaam.

BFC had in die tijd nog niet veel eigen materiaal. William Greenhill, de ook in 1890 al mee in het Brugse voetbalavontuur was gestapt, was blijkbaar de enige speler die ook een bal bezat. Prompt was hij dan ook de eerste materiaalmeester. Een eigen veld of eigen truitjes had men toen nog niet. Er werd vooral gespeeld op de infrastructuur van het Engelse college.

De splitsing

De prille vereniging had het nog steeds niet gemakkelijk. Bij het organiseren van wedstrijden kwam heel wat kijken. En er waren ook steeds onvoorziene uitgaven. Drie jaar na de stichting van Brugsche FC leidden de uiteenlopende ambities tussen de meer volkse Nederlandstalige – en de meer aristocratische Franstalige bestuursleden, tot een splitsing. Wellicht wilden de Franstalige gentlemen meer een prestigieuze club, terwijl de Nederlandstaligen meer een club wilde die toegankelijk bleef voor de gewone man. Op 1 november 1894 werd door de afgescheurde Franstalige tak, in de Civière d’Or, een café op de markt in Brugge, FC Brugeois (FCB) opgericht.

La Civière d’Or op de markt in Brugge (café aan de rechterkant) - bron: beeldbankbrugge

La Civière d’Or op de markt in Brugge (café aan de rechterkant) – bron: beeldbankbrugge

roeiclub

bron: beeldbankbrugge

Een aantal van de leden van FC Brugeois waren ook actief in de Brugse roeivereniging Sport Nautique de Bruges. Van deze roeiclub nam FC Brugeois de kleuren over: lichtblauw en donkerblauw. De eerst shirts van FCB waren dan ook lichtblauwe shirts met een donkerblauwe band over de borst.

eerste shirts

In welke shirts Brugsche FC, de Nederlandstalige tak, speelde is minder duidelijk. Waarschijnlijk droegen de spelers bij hun wedstrijden een zwart rouwhemd (het enige soort hemd dat iedere man in zijn kast had hangen) waar ze dan een gele band over hun schouder hingen. In 1897 stelde het bestuur aan zijn leden voor om die kleurcombinatie te aanvaarden als Clubkleuren. De algemene vergadering was het daar niet mee eens en uiteindelijk werd beslist om een oranje band te nemen op een zwart borstvlak. Uiteindelijk werden deze truitjes nooit gemaakt, want korte tijd later fusioneerde Brugsche FC met FC Brugeois en werd hun uitrusting overgenomen.

Voor Brugsche FC was de splitsing een verademing. Ze konden hun werking volledig in het Nederlands doen en bleven heel toegankelijk voor de gewone man. Ze kozen ook voor een bescheiden aanpak. Ze speelden hun matchen op de velden van het Engels college tegen de ploegen van de scholen of tegen kleinere ploegen uit de provincie. Zo hoefden ze geen huur voor een terrein te betalen en bleven de vervoerkosten binnen de perken. Mensen konden gratis komen kijken naar de wedstrijden en zo werd het voetbal ook populairder in Brugge.

FC Brugeois, wellicht mede door haar connecties binnen de bourgeoisie, had hogere ambities. Op 20 januari 1895 speelde FCB zijn eerste wedstrijd tegen een niet-Brugse ploeg: Racing Club Bruxellois. En een maand later, op 24 februari, werd de eerste verplaatsing naar de hoofdstad gemaakt. Aangezien de spelers, die ook het bestuur vormden, zelf voor de kosten dienden op te draaien, was dit een dure aangelegenheid. FC Brugeois sloot zich in 1895 ook aan bij de kersvers opgerichte voetbalbond, de UBSSA en kreeg daarom later het stamnummer 3 toegewezen, wat het tot op vandaag nog altijd heeft.

Als terrein huurde FCB het veld van de Fox Terrier Club – in de volksmond het “Rattenplein” genoemd – gelegen in Sint-Andries, waar nu de Sint-Baafskerk staat (gebouwd in 1928)

Dit was een vrij groot omheind terrein, waar zelfs een tribune en kantine was voorzien.

Het huren van het terrein, en de verre verplaatsingen, brachten echter extra kosten met zich mee. En de extra organisatie en briefwisseling die nodig was om de wedstrijden te regelen, betekende naast het extra werk ook een additionele kost.

In 1896 nam voorzitter Edouard Lescrauwaet ontslag en vergleed FC Brugeois verder in een sportieve en financiële crisis. Op 21 oktober zegde de club zijn lidmaatschap bij de bond af.
Op 1 seizoen was de vereniging leeggebloed.

Briefpapier van FC Brugeois, met eerste “beeldmerk” van FCB.

Briefpapier van FC Brugeois, met eerste “beeldmerk” van FCB.

Ondertussen was Brugsche FC voorzichtiger geweest maar de ploeg had wel de ambitie om een vaste voet te krijgen in de opkomende Belgische voetbalwereld. Ze lieten dan ook hun blik vallen op het Rattenplein als accommodatie.

De fusie

Doordat de Fox Terrier Club een exclusief contract had met FC Brugeois, dienden beide verenigingen met elkaar te praten. Omdat men niet wilde dat, na het verbreken van het contract met FCB, het veld niet meer verhuurd zou worden aan een van de beide voetbalverenigingen, of dat de prijs zou verhoogd worden, rijpte het idee om beide ploegen terug te fuseren. Na lang debatteren werd de volgende oplossing gevonden. FC Brugeois zou over genomen worden door Brugsche FC. Maar de naam FC Brugeois zou behouden blijven, zodat het contract over het Rattenplein niet in gevaar kwam. De kleuren bleven lichtblauw en donkerblauw. En het lokaal van FCB bleef ook de Civière d’Or.

Op 23 oktober 1897 werd het nieuwe bestuur van FC Brugeois, wat eigenlijk het oude bestuur van Brugsche FC was, verkozen. Zij waren er van overtuigd dat na verloop van tijd de naam wel naar Brugsche FC zou veranderd worden. Dit is echter nooit gebeurd. In de volksmond werd al snel gesproken over FC Brugge, of de Club. Het zou echter nog tot 1972 duren voor RFC Brugeois vervangen zou worden door Club Brugge KV.

Door deze fusie kreeg Club Brugge haar typische eigenheid. Een ploeg waar de gewone man naast een zakenman of politici staat. Een ploeg waar je rijk en arm terug ziet. Een ploeg waar socialisten, liberalen en katholieken naast elkaar een plaats hebben. Een club waar politieke kleur er niet toe doet. De samenwerking over de taal -, klasse – en politieke grenzen heen, zorgde ervoor dat Club nog voor de Eerste Wereldoorlog, bij de Belgische top zou horen.

Verslag van FC Brugeois uit 1894 (in het Frans)

Verslag van FC Brugeois uit 1894 (in het Frans)

Verslag van Brugsche FC, in het Nederlands. Het onderwerp: de nakende fusie.

Verslag van Brugsche FC, in het Nederlands. Het onderwerp: de nakende fusie.

Het 19e eeuwse Brugse voetballandschap

In 1890 ontstaat voor de eerste keer Brugsche FC. Maar al snel wordt de club opgedoekt.

In 1891 wordt een tweede poging ondernomen en wordt Brugsche FC opnieuw opgericht.

In 1894 splits deze ploeg op in Brugsche FC en FC Brugeois.

In 1895 ontstaat een derde Brugse ploeg, Vlaamsche FC.

In 1897 fuseren Brugsche FC en FC Brugeois tot FC Brugeois.
De tweede ploeg in Brugge is nog steeds Vlaamsche FC.

In 1899 wordt Cercle Sportif opgericht. We hebben terug 3 Brugse ploegen.

In 1902 stopt Vlaamsche FC. Spelers en leden verhuizen naar FCB en Cercle. Vanaf dan is Brugge opgedeeld in Club en Cercle.